Բնակարաններ

Համալիրի բնակելի հատվածը ներառում է 4-րդ հարկից մինչև 13-րդ հարկերը: Համալիրն ունի ընդհանուր 52 բնակարաններ, որոնց մակերեսները սկսվում են 113 քմ-ից և հասնում մինչև 500 քմ-ի:

Հարկ 4
Հարկ 5
Հարկ 6
Հարկ 7
Հարկ 8
Հարկ 9
Հարկ 10
Հարկ 11
Հարկ 12
Հարկ 13
Վաճառված
Առկա
Նախ.
Հաջ.